Gia sư Hà Nội » Thư viện học

Hình Chữ Nhật và Các Tính Chất Của Nó

Ở bài viết này, các gia sư môn toán của trung tâm gia sư hà nội sẽ giúp các em tìm hiểu về hình chữ nhật.

Định nghĩa: Hình chữ nhật là một tứ giác có bốn góc vuông.

Tính chất: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chu vi: Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của nó.

C = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: Điện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

S = a x b

Trong hai cạnh đối và song song với nhau, cạnh dài hơn được gọi là chiều dài, cạnh ngắn hơn gọi là chiều rộng.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 10, chiệu rộng là 8 tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn làm bài của gia sư toán tại hà nội:

Chu vi hình chữ nhật là: C = (10 + 8) x 2 = 36

Diện tích hình chữ nhật là: S = 10 x 8 = 80

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật là hình thang cân

Hình chữ nhật là một dạng đặc biệt của một hình thang cân vì nó có đầy đủ tính chất của hình thang cân và còn có một tính chất khác:

  • Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Hình chữ nhật là hình bình hành

Hình chữ nhật là một dạng đặc biệt của một hình bình hành vì nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và còn có một số tính chất khác:

  1. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
  2. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Bài viết vẫn còn sơ sài, nếu có gì chưa hiểu các em hãy tham khảo ý kiến gia sư chuyên dạy toán cho mình để làm rõ hơn những thắc mắc.

You can leave a response.