Gia sư Hà Nội » Thư viện học

Hình thang và đặc điểm của hình thang

Bài giảng của gia sư môn toán tại Hà Nội về Hình thang và đặc điểm của hình thang.

Định nghĩa: Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh đối song song. Hình thang cân là hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau và hai cạnh đáy không bằng nhau.

Các dạng đặc biệt của hình thang:

  • Hình thang vuông là hình thang có hai góc vuông.
  • Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Diện tích của hình thang bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của tổng hai cạnh đáy:

Diện tích của hình thang bằng đường trung bình nhân với chiều cao.

Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và cạnh bên:

You can leave a response.