Gia sư Hà Nội » Thư viện học

Hình Vuông

Theo sự hiểu biết của các gia sư toán tại hà nội thì: hình vuông là một hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau. Suy ra, bốn góc phải là góc vuông.

Đặc điểm của hình vuông:

Hình vuông là một loại tứ giác đều. Nó là tập con của tập hợp các hình chữ nhật, hình thoi, hình con diều, hình bình hành, và hình thang cân.

Hai đường chéo của một hình vuông bằng nhau. Do đó, nếu hai đường chéo của một hình thoi bằng nhau, thì hình thoi đó phải là một hình vuông.

Tương tự, hai dường chéo của hình vuông là vuông góc với nhau, do đó, nếu hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau thì hình chữ nhật đó là hình vuông.

Tính chất:

  • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
  • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.

Diện tích: Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài cạnh.

S = a*a.

Hình vuông là hình có diện tích lớn nhất so với các hình khác có cùng chu vi.

Chu vi: Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh của nó, hay bằng bốn lần độ dài một cạnh.

C = 4*a

Ví dụ: Cho hình vuông có độ dài cạnh là 6. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Đây là một bài toán không khó tuy nhiên gia sư tại hà nội khuyên các em nên đọc và học thuộc những công thức, tính chất cua hình vuông trước khi làm bài này.

Giải:

S = 6*6 = 36 (đvdt)

P = 4*6 = 24 (đvdd)

You can leave a response.