Gia sư Hà Nội » 80 bài toán thông minh

Toán Thông Minh – Bức Chân Dung Ai

Gia sư hà nội, giới thiệu 80 bài toán thông minh, bài số 7 Bức chân dung ai?

Người ta hỏi một gia sư tại Hà Nội “Bức ảnh trên tường là chân dung ai?”, người gia sư đó trả lời: “Bố của người đó là người con trai duy nhất của ông bố người đang trả lời các bạn”

Hỏi người trong ảnh chân dung là ai?

Hướng dẫn trả lời:

Người trong bức chân dung là con trai của gia sư tại Hà Nội đó.

Thật vậy, bố của người đang trả lời các bạn chỉ có một người con duy nhất. Vậy người con trai duy nhất đó chính là gia sư tại Hà Nội. Suy ra, gia sư này là bố của người trong ảnh.

You can leave a response.