Gia sư Hà Nội » 80 bài toán thông minh

Toán Thông Minh – Du Khách Đang ở Đâu

Tuyển tập 80 bài toán thông mình, gia sư hà nội xin giới thiệu bào toán Du Khách Đang ở Đâu?

Nội Dung:

Có một gia sư đến một trong hai thành phố Hà Nội, Huế của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Người thành phố Hà Nội luôn nói thật, người Huế luôn nói dối. Trong thành phố Hà Nội có một số dân của thành phố Huế và ngược lại.

Các bạn sinh viên hãy thử suy nghĩ xem, người khách cần phải đặt câu hỏi như thế nào khi gặp người đầu tiên để từ câu trả lời để biết được mình đang ở Hà Nội hay Huế?

Hướng dẫn suy luận của gia sư toán Hà Nội:

Người khách có thể đặt câu hỏi đối với người đầu tiên mà anh ta gặp như sau: “Ngài là người của thành phố này phải không?

Nếu người gia sư đang ở Hà Nội, thì luôn nhận được câu trả lời là “Vâng“. Và nếu đang ở Huế, thì luôn nhận được câu trả lời là “Không“. Còn cách suy luận như thế nào??? Xin mời các bạn suy nghĩ thử xem.

You can leave a response.